Seminariile geo-spatial.org: București 2023

Alexandra Teodor

Asistent universitar în cadrul DITACP din anul 2010, cercetător în domeniul patrimoniului construit, de formație arhitect. Specializare în patrimoniul arheologic, prin lucrarea de disertație/diplomă (2009) și prin teza de doctorat (2014), ambele focusate pe așezările urbane romane din Dobrogea. Cea mai recentă cercetare proprie, începută la NEC (2022-3), urmărește conservarea configurațiilor urbane antice în structura orașelor moderne europene. În 2023 am făcut parte din echipa care a elaborat studiul istoric de fundamentare pentru PUG București.
Interes prioritar pentru proiecte de integrare a datelor prin tehnici digitale relevante în domeniul patrimoniului construit.

 • Planul orașului București din 1958: georeferențiere și procesare de date
Alexandru Dumitrescu

Cercetător ştinţific în cadrul Secţiei de Climatologie – Administraţia Naţională de Meteorologie București. Domenii de interes: variabilitatea și schimbarea climatică; spațializarea parametrilor climatici și meteorologici; aplicaţii ale tehnicilor SIG şi teledetecţie în climatologie şi meteorologie; aplicarea datelor de teledetecției, utilizând imagini furnizate de sateliții geostaționari și polari pentru cercetări privind evaluare potențialului energetic solar, insula de căldura urbana, gradienți termici verticali si cartografierea hazardelor termice.

 • RO-ADAPT: Platforma națională de adaptare la schimbările climatice.
Anca-Roxana Strugariu

Anca este absolventă a Specializării Peisagistică din cadrul Facultății de Horticultură, USAMV București. A urmat cursurile de master în cadrul Facultății de Geografie, Specializarea Sisteme informaționale geografice, iar în prezent este doctorandă la Școala Doctorală "Ingineria și managementul resurselor vegetale și animale" din USAMV București.

 • Utilizarea tehnicilor geospațiale în realizarea registrelor verzi
Andi Lazar

Andi este un tânăr pasionat care lucrează ca asistent de cercetare științifică la Agenția Spațială Română și este doctorand la Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București. Are o experiență de mai bine de 8 ani în utilizarea programelor GIS open source fiind un activ promotor al acestora. Între domeniile sale de interes se enumeră: teledetecția, analiza spațială, cartografia, geomorfometria. Începând din anul 2019, Andi este membru al board-ului geo-spatial.org și charter member OSGeo, participând activ la toate seminariile geo-spatial.org începând din anul 2016.

 • Inteligența geospațială pentru asigurarea conformității cu legislația de mediu: Studii de caz realizate pe baza datelor satelitare Copernicus Sentinel
Andreea Marin

Andreea Marin este absolventă a Facultății de Geografie, Universitatea din București, obținând în anul 2018 diploma de Doctor în Geografie. De peste 10 ani face parte din comunitatea OSGeo, în anul 2017 devenind membru al board-ului geo-spatial.org. Principalele teme ale sale sunt: Cartografie, Teledetecție și Geomorfologie fluvială.

 • OSS4gEO rezultate intermediare
Claudia Blagu

Claudia este absolventa a Facultatii de Geografie, Universitatea din Bucurest. Are peste 10 ani de experienta in cartografie, GIS si sisteme informationale. A lucrat in diverse domenii precum protectia mediului, agricultura, management resurse naturale, energie regenerabila, avand expunere atat nationala cat si internationala. In prezent coordoneaza o echipa de developeri intr-o companie de investitii in domeniul energiei regenerabile si face voluntariat pentru utilizarea datelor geospatiale in conservarea biodiversitati.

 • Strategia geospatiala - potential neexplorat
Codrina Maria Ilie

Codrina Ilie este absolventă a Facultății de Geografie, Universitatea București obținând in 2010 o diplomă de Master în Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru. Ea lucrează ca specialist GIS/ RS în cadrul Terrasigna, utilizând soluții open source pentru dezvoltarea de servicii și produse specifice domeniului. Încă din anii studenții, Codrina s-a implicat activ în comunitatea de profil geo-spatial.org, la început că participant la seminariile organizate, ulterior ca prezentator și instructor. Ca utilizator și susținător al soluțiilor open source pentru domeniul geospațial, precum și al inițiativei de deschidere a datelor publice (dar nu numai), Codrina a contribuit la numeroase proiecte, precum: Global Open Data Index, School of Data, African Open Data Index, GEOIDEA (GEodata Openness Initative for Development and Economic Advancement in ROmania), politicalcolours.ro etc., colaborând cu diverse organizații naționale și internaționale, precum: The Sponge, Coaliția pentru Date Deschise, Open Knowledge International, Mozilla Knight Foundation etc. Codrina este vice-președintele asociației geo-spatial.org din 2015 și membru director în cadrul OSGeo (The Open Source Geospatial Foundation) din 2019.

 • OSS4gEO rezultate intermediare
Ion Nedelcu
 • Inteligența geospațială pentru asigurarea conformității cu legislația de mediu: Studii de caz realizate pe baza datelor satelitare Copernicus Sentinel
Marian Neagul

Marian Neagul este cercetător post-doctoral la Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul e-Austria Timișoara. Marian Neagul a obținut diploma de Doctor în cadrul Departamentului de Informatică a UVT și este Lector universitar în cadrul UVT. Domeniile de interes ale lui Marian sunt sistemele distribuite, cloud computing și învățare automată. În ultimii ani Marian s-a ocupat de aplicarea tehnicilor de învățare automată în teledetecție precum și în folosirea sistemelor distribuite pentru probleme legate de procesarea datelor legate de Observarea Pământului.

 • Despre EOCube.ro și ultimele tehnologii Cloud Native Geo-Spatial
Marian Puie

Doctorand în utilizarea tehnologiilor de deep learning pentru analiza traficului urban.

 • Monitorizarea impactului traficului urban în medii urbane folosind Yolo7
Marius Budileanu

Marius este membru al geo-spatial.org din 2007, unde, din 2011, face parte din board-ul de administrație. Principalele sale teme de interes includ geomorfologia costieră, cartografia istorică, analiza GIS și teledetecția. De fapt, este o combinație foarte specială a acestor trei subiecte, deoarece, integrează cartografierea istorică și datele de teledetecție în GIS pentru o mai bună înțelegere a proceselor costiere în timp și spațiu. Marius este Asistent Universitar Doctor la Facultatea de Geografie și cercetător științific în cadrul Terrasigna.

 • geo-spatial.org - un punct de referință în comunitatea geospațială din România
Markus Neteler

Markus Neteler, PhD, is co-founder of mundialis after 15 years as a researcher in Italy. His focus is on earth observation, GIS and cloud computing. Markus led the GRASS GIS project for two decades and is a founding member of OSGeo and other organizations (homepage).

 • Innovations in Open Data Products and Cloud-based Geoprocessing
Mihai Florea

Muzeograf în cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

 • București, o stratigrafie în hărți și planuri
 • București, o stratigrafie în hărți și planuri - expoziție
Mihnea-Ștefan Costache

Absolvent al Facultății de Geografie, Specializarea Geografie, promoția 2022
Student masterand al Facultății de Geografie, specializarea Climatologie și resurse de apă, Anul II

 • Determinarea caracteristicilor insulei de căldură urbană ale orașului Pitești utilizând arhiva Landsat din platforma Climate Engine
NA
 • Aceasta este pauza de cafea.
 • Aceasta esta pauza de cafea
 • Aceasta este pauza de senviș.
Prof. Univ. Dr. Alexandru Nedelea, Decan Facultate de Geografie, Universitatea din București.

Dl. prof. dr. Nedelea este Decanul Facultății de Geografie, Universitatea din București.

 • Cuvânt introductiv - deschiderea oficială a seminarului
Stefan Constantinescu

Geomorfolog costier, activează în cadrul Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti şi a Staţiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sf. Gheorghe. Domenii de interes: aplicaţii ale tehnicilor de GIS şi teledetecţie specifice mediului costier.

 • Cartografia Dunării de Jos în Epoca Iluminismului. Detalii din războiul Ruso-Turc 1768-1774
Tudor-Ioan Bărăscu

Tudor este dezvoltator GIS în cadrul QTIBIA Engineering și QCooperative și este pasionat de software Open Source (Linux, Python, PostgreSQL, QGIS). Face parte din echipa Geo-Spatial.org, OSGEO Charter Member, echipa QGIS: contribuitor, instructor certificat, dezvoltator. Susține în mod regulat cursuri și seminarii de GIS/QGIS/PostgreSQL și este expert în GIS aplicat companiilor de utilități și în domeniul urbanismului.

 • Cum să învăț sau să lucrez în GIS pentru a face performanță
 • Publicarea Datelor GIS în WEB prin platforma QGIS
Vasile Crăciunescu

Vasile Crăciunescu este cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie, în cadrul laboratorului de Teledetecție și GIS. Absolvent al Facultății de Geografie - Universitatea din București, Vasile este în prezent responsabil de activitățile legate de cartografierea rapidă, folosind date satelitare, a zonelor afectate de dezastre, dezvoltarea de infrastructuri de date spațiale și webmapping desfășurate în cadrul Meteo România. A participat ca membru sau director de proiect în mai multe proiecte de cercetare finanțate prin programe naționale și europene. Începând cu anul 2011 este reprezentantul României în comitetul Copernicus User Forum (parte a Programul european de monitorizare a Pământului) și reprezentantul Meteo România la Open Geospatial Consortium, organizația internațională ce se ocupă de elaborarea de standarde în domeniul geospațial. Vasile este un promotor al programelor geospațiale libere/open source (FOSS4G) și își dedică mare parte din timpul liber pentru dezvoltarea geo-spatial.org, o inițiativă ce își propune facilitarea accesului la cunoștințe și date geospațiale în cadrul comunității de profil din România. În ultimii ani a fost implicat în organizarea mai multor conferințe naționale și internaționale ce au avut drept obiectiv promovarea programelor libere și accesului deschis la datele realizate de autoritățile și instituțiile administrației publice. Din august 2014 și până în octombrie 2018 a fost membru în board-ul director al Open Source Geospatial Foundation.

 • RO-ADAPT: Platforma națională de adaptare la schimbările climatice.
 • La vremuri noi, formate noi